MVC basis

Verschillende technieken zorgen er bij web developent voor dat het proces zo goed mogelijk verloopt. Een populaire techniek is Model View Controller oftewel MVC. De structuur achter MVC wordt in dit artikel uiteengezet.

Voluit spreekt men van Model View Controller wanneer men MVC zegt. Programmeurs dienen zich bij MVC aan bepaalde richtlijnen te houden. Er wordt een mappenstructuur aangebracht in iets dat anders onoverzichtelijk zou zijn. Model View Controller maakt onderhoud aan de software simpeler en de programmeercode is tevens gemakkelijker te lezen.

Heden ten dage wordt MVC in bijna ieder project gebruikt. Er zijn voor bijvoorbeeld de programmeertaal PHP diverse frameworks verkrijgbaar die volgens het MVC model werken. Bijvoorbeeld CodeIgniter, CakePHP en Laravel. Wordt er een freelance PHP programmeur gezocht, dan is ervaring met deze frameworks vaak een pré.

Het model definieert de gegevens waarmee wordt gewerkt. Meestal beschrijft het model de tabelnamen van databasetabellen, met de bijbehorende velden.

De view is verantwoordelijk voor de weergave van informatie. Dit gebeurt bij websites in de vorm van HTML code. Er kunnen verder allerlei bewerkingen op gegevens worden gedaan, zoals een tekst inkorten of het aantal getallen achter de komma inkorten.

Een belangrijke rol speelt de controller. Deze zorgt ervoor dat het geheel werkt. Een systeem voor relatiebeheer heeft bijvoorbeeld verschillende functies, relatie aanmaken, wijzigen, verwijderen, enzovoorts.